کی روش تا می تواند به پرسپولیس شوک بدهد / حاتمی در این فوتبال شنا نکند

سرپرست سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال گفت: «اگر بازیکنان پرسپولیس با همان عطش و هیجان و فعل خواستن پیش می رفتند بازی ۵ بر صفر تمام می شد.»