خشم سیدجلال علیه فرزاد حاتمی +عکس

پس از اخراج کمال کامیابی نیا و محرومیت وی از حضور در دربی، کاپیتان سرخ پوشان خشمگین شد و به سوی فرزاد حاتمی رفت و به او اعتراض کرد.