وانت‌های داخلی همچنان بی‌کیفیت‌اند!

از هشت مدل وانت تولیدی در دی ماه امسال هفت مدل همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی ممکن قرار دارند.