با هیچ کدام از گزینه‌های تیم ملی والیبال عدم توافق مالی نداشتیم

دبیر فدراسیون والیبال گفت: درصورت عملکرد مناسب کولاکوویچ در ۲ سال ابتدایی هدایت تیم ملی والیبال با او تا المپیک ۲۰۲۰ ادامه خواهیم داد.