شریعتمداری رییس ستاد روحانی می‌شود

از محمد شریعتمداری به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در محافل سیاسی نام برده می شود