استخدام مسئول دفتر خانم در موسسه باشگاه نفت و نیرو

موسسه باشگاه نفت و نیرو با شرایط ذیل در تهران (محدوده کاری خیابان شهید بهشتی ) دعوت به همکاری می ... نوشته استخدام مسئول دفتر خانم در موسسه باشگاه نفت و نیرو اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.