استخدام میزبان،سالن دار، پرسنل آشپزخانه،خدماتی،صندوقداردربوشهر

یک فست فود در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط در محدوده خیابان چمران بوشهر دعوت به همکاری ... نوشته استخدام میزبان،سالن دار، پرسنل آشپزخانه،خدماتی،صندوقداردربوشهر اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.