بررسی نقاط کور مدیریت بحران در ایران

اولین گزارش تحقیقاتی-کارشناسی از فاجعه پلاسکو، با تاکید بر «شناسایی نقاط کور مدیریت بحران» به‌منظور «پیشگیری از بروز حوادث مشابه» منتشر شد.