تک رای نماینده زابل درباره بیمه همچنان در مجلس حاشیه‌ساز است

نماینده مردم زابل همچنان نسبت به لحاظ نشدن رایش در هفته پیش به دلیل خرابی دستگاه معترض است، در حالی که رئیس مجلس معتقد است دستگاه او خراب نبوده است.