آرزوی رونالدو برآورده شد

کریستیانو رونالدو گفت: نمی خواستم یک بازیکن معمولی باشم. همواره آرزو داشتم یک بازیکن بزرگ شوم که خوشبختانه این آرزویم برآورده شد.