غرامت؛ حلقه گمشده قرارداد ایرباس/سکوت؛ استراتژی پاسخ‌ به ابهامات

درحالی که پرداخت غرامت به ایران درصورت بازگشت تحریم‌ها، پاشنه آشیل قرارداد ایرباس با ایران است،مدیرعامل منطقه خاورمیانه ایرباس،استراتژی سکوت را بهترین تدبیر در برابر ابهامات قرارداد می‌داند.