حضور رقیب شاهرخ استخری در گالری جواهراتش

شاهرخ استخری با قرار دادن عکسی در اینستاگرامش از حضور امیر محمد زند در گالری جواهرات خود خبر داد .