انفجار‌های تروریستی عراق هشت کشته به همراه داشت

وقوع چند انفجار در نقاط مختلف عراق هشت کشته و ۱۷ مجروح به همراه داشت.