زیدان بهترین سرمربی جهان در سال ۲۰۱۶ شد

سرمربی فرانسوی رئال مادرید به عنوان بهترین سرمربی جهان در سال ۲۰۱۶ انتخاب شد.