پیشنهاد چین برای افزایش همکاری‌های امنیتی آسیا اقیانوسیه

پکن از آمادگی برای افزایش همکاری امنیتی با کشور‌های همسایه‌ در آسیا و اقیانوسیه خبر داد.