موافقت نمایندگان با حذف مصوبه نحوه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها

نمایندگان با حذف ماده‌ای از لایحه برنامه ششم که نحوه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها را مشخص می کرد، موافقت کردند.