طرح پزشک خانواده در ۶۰ درصد کشور عملیاتی شده است

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت که طرح پزشک خانواده در حدود ۶۰درصد نقاط کشور شامل روستاها، شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، مناطق عشایری و بخشی از شهرهای زیر ۵۰ و ۱۰۰ هزار نفر اجرا شده است.