با تصویب مجلس دولت مکلف به سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد شد

بر اساس مصوبه مجلس، دولت مکلف به سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد شد. نمایندگان در نوبت سوم جلسه علنی امروز چهارشنبه ۲۲ دی ماه در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم ماده ۲۸ این لایحه را پس از اصلاح به تصویب رساندند.