رقیب ۳ میلیون یورویی برای گوچی

باشگاه هلندی در فاصله چند هفته تا آغاز نقل و انتقالات زمستانی تحرکات برای تقویت خط حمله را آغاز کرد و با یک مهاجم رومانیایی با قراردادی سنگین به توافق رسید.