هشدار نسبت به آلودگی هوای کرج

مدیر کل حفاظت محیط زیست البرز گفت: وضعیت کیفی هوای کرج تا ساعت ۲۰امشب چهارشنبه به وضعیت هشدار رسید.