مازندران رکورددار گردشگر و فوتی در تصادفات/ چرا کاری نمی کنند

استان مازندران سال های سال است که به عنوان مقصد گردشگری اول ایران نام برده می شود این در حالی است ۳۰ میلیون گردشگر در سال از این استان بازدید می کنند اما این حجم مسافر نمی توانند سالم به مبدا خود بازگردند و معمولا دچار حادثه های تلخ و دلخراشی می شود.