زهیوی پس از درخشش در بازی امروز؛ نمی دانم چرا به تیم ملی دعوت نمی شوم

مهاجم تند و تیز استقلال خوزستان می گوید همه کار می کند تا به تیم ملی دعوت شود.