مسئولان پرسپولیس نباید برای جذب بازیکن اصرار و تمنا کنند

پیشکسوت پرسپولیس گفت: «ما باید بلد باشیم با بازیکنی شبیه طارمی چطور صحبت کنیم نباید این بچه را خراب کنیم.»