چهار فیلم جدید که از امروز به سینماها آمدند

از امروز چهار فیلم سینمایی به نام های سلام بمبئی، لاک قرمز، شرفناز و جنجال در عروسی در سینماهای منتخب خود در کشور نمایش داده می شوند.