محبوب‌ترین نام‌های ایرانی در سال ۹۵

اینفوگرافیک فاطمه و امیرعلی به عنوان محبوب‌ترین نام‌های ایرانی در سال ۹۵ منتشر می شود.