عبور قیمت نفت از مرز ۵۰دلار

وزیر نفت با بیان اینکه در عین حال که اعضا با هم رقابت داشته و بعضا اختلاف‌های شدید سیاسی وجود دارد؛ اما می توان پیش بینی کرد که قیمت‌ هر بشکه نفت بالای ٥٠ دلار در هر بشکه بایستد.