در زمینه‌های علمی کشور نیاز به وقف داریم

استاد حوزه علمیه گفت: انجام وقف برای تفسیر، تربیت دانشجوی علوم قرآنی و چاپ کتاب‌های روایی و قرآنی از جمله اموری است که در شرایط کنونی انجام وقف برای آنها لازم است.