نظامیان سعودی شکار تک تیراندازان یمنی شدند

دو نظامی سعودی در استان جنوبی جیزان عربستان به ضرب گلوله تک تیراندازان یمنی از پای درآمدند.