حرف های تازه مسکو در باره تحویل اس ۳۰۰ به ایران

مقام های روسی امروز(پنجشنبه) از انجام تعهدات مالی ایران در قبال قرارداد خرید سامانه های اس ۳۰۰ خبردادند.