جبهه‌النصره از حلب خارج شود

استفان دی میستورا گفت: ما از جبهه النصره می خواهیم شرق حلب را از طریق گذرگاه امن ترک کنند.