ترکیب استقلال مقابل صبا را ببینید

منصوریان اسامی بازیکنانی که باید مقابل صبا به میدان بروند را مشخص کرد.