آمادگی پوتین برای همکاری با رهبری جدید آمریکا

رئیس جمهور روسیه امروز پنجشنبه در سخنانی بر آمادگی خود برای همکاری با رهبری جدید آمریکا در سال آینده تاکید کرد.