آیا طارمی به رستوف می رود؟

شایعاتی مبنی بر علاقه سرمربی روستوف به جذب مهدی طارمی شنیده می‌شود.