مسقطی هندوانه‌ای ویژۀ شب یلدا

یک دسر خوشمزه مخصوص شب یلدا که کامتان را در این شب شیرین می‌کند.