فولاد خوزستان ۳ - نفت تهران ۱

دیدار تیم های فولاد خوزستان و نفت تهران از ساعت ۱۶:۴۰ در ورزشگاه غدیر اهواز آغاز شد.