اظهارات نوجوان ۱۶ ساله پس از اقدام باورنکردنی ترامپ