عکس/کنایه روحانی به کارشکنی منتقدان

رییس‌جمهور در حساب شخصی خود در توئیتر از برخی کارشکنی‌ها انتقاد کرد.