بیشترین حجم بارندگی در مناطق شمال و شرق خوزستان

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت:اوج بارش‌ها از بعدازظهر امروز آغاز می‌شوند و با توجه به اینکه در همه مناطق خوزستان بارندگی وجود دارد اما پیش‌بینی می‌شود که بیشترین حجم باران را در مناطق شمال و شرق خوزستان اتفاق افتد.