رقیب بهداد سلیمی یک ستاره گرفت

قهرمان دسته فوق سنگین وزنه‌برداری المپیک ریو و رقیب بهداد سلیمی از سوی رییس جمهور گرجستان یک ستاره دریافت کرد.