«نوروز» کهن ترین میراث ناملموس جهانی در یونسکو ثبت شد

مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی فرهاد نظری اعلام کرد، پرونده ۱۲ ملیتی نوروز در فهرست میراث ناملموس جهانی در یونسکو به ثبت رسید.