گزارشی از «یک جمهوری اسلامی در مقیاسی کوچک»

رئیس بنیاد فقهی مدیریت اسلامی و امام جمعه پردیسان قم با بیان اینکه می توان هر محله را با مدیریت امام جماعت مسجد اداره کرد، گفت: هر مسجدی با امام و امتش، یک جمهوری اسلامی در مقیاسی کوچک است.