ژاوی برای بازی با استقلال به تهران می‌آید!

با مشخص شدن نماینده کشور ازبکستان در پلی‌آف بازی‌ها، جدول نهایی این مسابقات تعیین شد.