روسیه دخالت کنندگان در انتخابات آمریکا را معرفی کرد

وزیر خارجه روسیه با تکذیب هرگونه دخالت کشورش در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت: این هم پیمانان اروپاییِ آمریکا بودند که در این انتخابات دخالت کردند.