«بعد از تاریکی» موراکامی به چاپ سوم رسید

رمان «بعد از تاریکی» نوشته هاروکی موراکامی با ترجمه علی حاجی قاسمی توسط انتشارات نگاه به چاپ سوم رسید.