سعید اوحدی جایگزین «حسن پلارک» شد

معاون اول رئیس‌جمهو در حکمی سعید اوحدی را به عنوان مشاور خود منصوب کرد.