محسن رضایی به مردم خوزستان تسلیت گفت

محسن رضایی در پی حادثه تروریستی حله، پیام تسلیتی خطاب به مردم خوزستان صادر کرد.