جزیره کیش، میزبان هموطنان زلاتان

در صورت رضایت سوئدی ها از امکانات جزیره کیش، تیم ملی این کشور در روزهای ژانویه کمپی ١٠ روزه را در این جزیره برپا خواهد کرد.