پرونده بودجه ۹۶ در دولت بسته شد

پرونده تصویب بودجه سال ۹۶در دولت بسته شد و سیاهه دخل و خرج دولت قرار است تا نیمه آذرماه به مجلس ارایه شود. در این میان هر یک از دولتمردان دغدغه خود را برای ثبت اعداد و ارقام در بودجه داشتند.