استقلال در میان ۱۰ باشگاه اسطوره ای جهان

تراز: پایگاه SO FOOT فرانسه از باشگاه استقلال ایران به عنوان یکی از باشگاه های اسطوره ای در جهان نام برد.