حمله شدید برانکو به رضاییان؛ می میرم ولی او را در ترکیب اصلی نمی گذارم

سرمربی کروات پرسپولیس در اقدامی عجیب یک شب قبل از اولین حضور ثابت دفاع راست تیم ملی در ترکیب اصلی، به شدت به او حمله کرده.